STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Analiza të politikave

Home / Analiza të politikave / Analiza të politikave
ANALIZË: VOTIMI NGA JASHTË VENDIT / DIASPORA - 2019
Mars 3, 2020 /1/More

Citizens of the Republic of Kosovo living abroad are entitled to elect and be elected the same way as citizens living in Kosovo. Through its legislation, the Republic of...

GERMIN / Analiza të politikave / Analysis
Komentimi i Projektligjit për Diasporën
Qershor 24, 2019 /0/More

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët
Janar 11, 2019 /0/More

KARTONI I GJELBËR Autore: Nida Krasniqi Si mungesë e anëtarësisë së Kosovës në Organizatën e Kartonit të Gjelbër, çdo automjet i huaj që hyn në Kosovë detyrohet të...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Përfaqësimin e Diasporës në Politikëbërje
Janar 11, 2019 /0/More

PËRFAQËSIMI I DIASPORËS NË INSTITUCIONE  Autor: Lirim Krasniqi Krijimi i lidhjeve në mes të pjesëtarëve të diasporës dhe institucioneve të vendit/shtetit të origjinës është proces që kërkon angazhim...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Mësimin Plotësues
Janar 11, 2019 /0/More

MËSIMI PLOTËSUES NË DIASPORË Autore: Nida Krasniqi Kultivimi i identitetit kombëtar është e drejtë themelore njerëzore. Shenja e parë dhe më e rëndësishme e këtij identiteti është gjuha...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Votim Jashtë Vendit
Janar 11, 2019 /0/More

VOTA E DIASPORËS Autor: Rilind Latifi Diaspora e Kosovës vazhdon të luajë një rol kyç për ekonominë me anë të remitencave. Dërgesat financiare nga jashtë përbëjnë rreth 15% të...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Projektligjit të Diasporës
Nëntor 5, 2018 /1/More

Për vite me rradhë, Diaspora vazhdon të jetë kontribues kyç në ekonominë e Republikës së Kosovës, dhe në zhvillimin e saj shoqëror e politik. Sipas burimeve të ndryshme, dëshmohet...

GERMIN / Analiza të politikave
Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit
Qershor 25, 2018 /0/More

Germin ka dërguar rekomandime tek Ministri i Shtetit për Diasporën z.Pandeli Majko, pas dy vendimeve për krijimin e Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimin “Ambsadori i Kombit”. Pikat e...

GERMIN / Analiza të politikave
SQ
EN SQ