STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Analiza të politikave

Home / Analiza të politikave / Analiza të politikave
Komentimi i Projektligjit për Diasporën
Qershor 24, 2019 /0/More

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët
Janar 11, 2019 /0/More

KARTONI I GJELBËR Autore: Nida Krasniqi Si mungesë e anëtarësisë së Kosovës në Organizatën e Kartonit të Gjelbër, çdo automjet i huaj që hyn në Kosovë detyrohet të...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Përfaqësimin e Diasporës në Politikëbërje
Janar 11, 2019 /0/More

PËRFAQËSIMI I DIASPORËS NË INSTITUCIONE  Autor: Lirim Krasniqi Krijimi i lidhjeve në mes të pjesëtarëve të diasporës dhe institucioneve të vendit/shtetit të origjinës është proces që kërkon angazhim...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Mësimin Plotësues
Janar 11, 2019 /0/More

MËSIMI PLOTËSUES NË DIASPORË Autore: Nida Krasniqi Kultivimi i identitetit kombëtar është e drejtë themelore njerëzore. Shenja e parë dhe më e rëndësishme e këtij identiteti është gjuha...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Politikave për Votim Jashtë Vendit
Janar 11, 2019 /0/More

VOTA E DIASPORËS Autor: Rilind Latifi Diaspora e Kosovës vazhdon të luajë një rol kyç për ekonominë me anë të remitencave. Dërgesat financiare nga jashtë përbëjnë rreth 15% të...

GERMIN / Analiza të politikave
Analizë e Projektligjit të Diasporës
Nëntor 5, 2018 /1/More

Për vite me rradhë, Diaspora vazhdon të jetë kontribues kyç në ekonominë e Republikës së Kosovës, dhe në zhvillimin e saj shoqëror e politik. Sipas burimeve të ndryshme, dëshmohet...

GERMIN / Analiza të politikave
Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit
Qershor 25, 2018 /0/More

Germin ka dërguar rekomandime tek Ministri i Shtetit për Diasporën z.Pandeli Majko, pas dy vendimeve për krijimin e Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimin “Ambsadori i Kombit”. Pikat e...

GERMIN / Analiza të politikave
SQ
EN SQ