fbpx
Juni 13, 2019

Lidhja e (pa)kushtëzuar me vendin e origjinës

By Germin-25471 Views-No Comment

Germin gjatë muajit tetor 2018, ka mbajtur grupe fokus dhe diskutime të hapura në Koln, Düsseldorf, Shtutgart dhe Frankfurt, si dhe për të kryer intervista individuale me palët e interesit kryesorë të diasporës në Gjermani dhe Kosovë Germin u financua nga GIZ. Përmes mbledhjes së këtyre të dhënave, Germin kishte për qëllim përfshirjen e sa më shumë anëtarëve të diasporës në procesin e identifikimit të shqetësimeve kryesore të komuniteteve të diasporës në Gjermani. Në të njëjtën kohë, duke sjellë njerëz, grupet e fokusit dhe forumet e diskutimit ndihmuan në ndërtimin e një rrjeti mbështetës mbi të cilin mund të mbështeten anëtarët e diasporës.