fbpx
May 17, 2018

Politikat Ekonomike për Investim të Diasporës

By Germin-21861 Views-No Comment

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS

17-20 MAJ 2018

Projekt Propozim:

Hapja e Zyrave për Investime dhe Tregti në Kryeqendrat Botërore

 

VIZIONI

Vizioni ynë është që përmes këtyre zyrave të nxisim edhe më shumë ardhjen e investitorëve tone shqiptarë dhe investitorëve të tjerë ndërkombëtar dhe njëkohësisht rritjen e eksporteve drejt këtyre vendeve.

OBJEKTIVAT

  1. Krijimiizyravendërlidhësenëkryeqendratbotërorenëvendetkukamësëshumti shqiptar dhe që kanë rëndësi strategjike ekonomike për vendet shqiptare siq janë: Berlini, Frankfurti, Londra, NEW YORKU, Cyrihu, Milano, Vjena, Brukseli, etj.
  2. Ofrimi i të gjitha informacioneve në nivel shtetëror lidhur me mundësitë e investimeve në vendet shqiptare dhe potencialet e eksporteve të vendeve tona me shtetet ku themelojmë këto zyre.
  3. Promovimi i ekonomive shqiptare në tregje ndërkombëtare duke qenë shumë afër tyre dhe zhvillmi i projekteve ekonomike në raport me interesat e ekonomive tona.

HAPAT PËR REALIZIM TE PROJEKTIT

  1. Koordinimi mes dy qeverive shqiptare për themelim të zyrave të përbashkëta qoftë edhe në kuadër të zyrave të Ambasadave ku janë tani.
  2. Gjetja e kuadrove dhe trajnimin i tyre nga kompani dhe institucione këshillueseve nga fusha e investimeve dhe tregtisë ndërkombëtare
  3. Fillimi i punës në paktën me një qendër deri në fillim të vitit 2019 dhe krijimi I strategjisë për njoftim të bizneseve dhe institucioneve të rëndësishme për hapje të zyrës si një derë komunikimi për bashkëpunim mes dy vendeve.

HISTORIKU I ORGANIZIMIT TE AKTIVITETIT TONË

Qeveritë tona kanë dëshmuar se janë më pak se partner të besueshëm gjatë viteve për angazhimin e diasporës shqiptare në një mënyrë të koordinuar dhe institucionale.

Përkundër hapit pozitiv në krijimin e Ministrisë së Diasporës, është e rëndësishme që anëtarët e Diasporës shqiptare të angazhohen pozitivisht dhe të marrin një rol pro aktiv. Grupi ynë i punës përbëhet nga 18 profesionistë anëtarë të diasporës, që përfaqësojnë tetë (7) rajone nga bota, të cilët kanë ekspertizë, rrjete dhe përvoja të mira dhe të ndryshme.

METODOLOGJIA

Grupi punues kanë punuar së bashku nga periudha kohore shtator 2017- mars 2018, duke dhënë kontributin e tyre profesional në ndërtimin e këtij planit të veprimit.

Për të lexuar Planin e Veprimit nga Task Forca për Politikat Ekonomike dhe Investuese për Diasporën ju lutem klikoni KËTU.