STAY CONNECTED

Latest Tweets

FOLLOW US ON TWITTER

Subscribe to Newsletter

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Go to Contact

… and much, much, more …

CONNECT

Reports

Home / Reports / Reports
Komentimi i Projektligjit për Diasporën
June 24, 2019 /0 /0/More

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek...

GERMIN / Policy Analysis
Diskutim me komunitetin në Graz | Përmbledhja e rekomandimeve
November 5, 2018 /0 /0/More

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Graz të Austrisë nga Germin, një organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtimin e diasporës. Ky bashkëbisedim u organizua...

GERMIN / Reports
Diskutim me komunitetin në Cyrih | Përmbledhja e rekomandimeve
November 5, 2018 /0 /0/More

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Cyrih të Zvicrës nga Germin, organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtimin e diasporës. Diskutimi u organizua si pjesë...

GERMIN / Reports
Diskutim me komunitetin në Mynih | Përmbledhja e rekomandimeve
November 5, 2018 /0 /0/More

Takimi me diasporën shqiptare u organizua në Mynih të Gjermanisë nga Germin, organizatë joqeveritare e përqëndruar në Kosovë me fokus në hulumtime rreth diasporës. Ky takimi ishte pjesë e...

GERMIN / Reports
Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit
July 2, 2018 /0 /0/More

Rekomandime rreth Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit, dërguar z.Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diasporën, Republika e Shqipërisë. Vendimet e miratuara së fundmi nga Parlamenti i...

GERMIN / Reports
Politikat investuese | Akademia e shkencave të të rinjve
May 17, 2018 /0 /0/More

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17 – 20 MAJ 2018 Themelimi i Akademisë së Shkencave të të rinjve VIZIONI Duke marr parasysh numrin e madh të...

GERMIN / Reports
Promovimi i Shkëmbimit Profesional me Diasporën Shqiptare
May 17, 2018 /0 /0/More

PROMOVIMI I SHKËMBIMIT PROFESIONAL ME DIASPORËN SHQIPTARE 17-20 MAJ 2018 Nxitja e shkëmbimit profesional VIZIONI Vizioni ynë është të nxisim kontributin pozitiv të diasporës shqiptare në zhvillimin politik, shoqëror...

GERMIN / Reports
Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë
May 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT PËR PROMOVIMIN E PROJEKTEVE TË DIASPORËS NË ATDHE MAJ 17-20, 2018 Promovimi i Projekteve të Diasporës Lokale në Qytetet/Rajonet e Përzgjedhura në Vendet Amë VIZIONI Vizion...

GERMIN / Reports
Politikat Ekonomike për Investim të Diasporës
May 17, 2018 /0 /0/More

PROMOVIMI I POLITIKAVE EKONOMIKE DHE INVESTIMET E DIASPORËS 17-20 MAJ 2018 Projekt Propozim: Hapja e Zyrave për Investime dhe Tregti në Kryeqendrat Botërore VIZIONI Vizioni ynë është që...

GERMIN / Reports
E drejta e Votës për Diasporën dhe Përfaqësimi në Kuvend
May 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT MAJ 17-20, 2018 Vota e Diasporës dhe Përfaqësimi në Kuvend  VIZIONI Të arrihet pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet nacionale dhe lokale në vendet e origjinës dhe...

GERMIN / Reports
Organizata jo-qeveritare dhe Filantropia Shqiptare
May 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT PËR FILANTROPINË E DIASPORËS MAJ 17-20, 2018 Krijimi i një Fondacioni Global Shqiptar QËLLIMI Qëllimi i këtij komponenti të Planit të Veprimit nga Germin është themelimi...

GERMIN / Reports
Korniza ligjore dhe institucionale për përfshirjen e Diasporës
May 17, 2018 /0 /0/More

PLANI I VEPRIMIT TË FORCIMIT INSTITUCIONAL MAJ 17-20, 2018 Krijimi i Këshillit të Diasporës Globale Shqiptare OBJEKTIVA Qëllimi i këtij komponenti të Planit të Veprimit të Germin-it është krijimi...

GERMIN / Reports
Marrëveshja për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës
February 16, 2018 /0 /0/More

Rekomandimet rreth Marrëveshjes për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës, dërguar  Skender Reçicës, Ministër i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Republika e Kosovës. Më 18 dhjetor 2017, organizata jo-qeveritare...

GERMIN / Reports / Marrëveshja për sigurimet shoqërore në mes të Kosovës dhe Zvicrës
E drejta e mësimit plotësues së gjuhës amëtare në Diasporë
December 21, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet rreth Mësimit Plotësues, dërguar Avdyl Lipovecit, Ministria e Diasporës, Departamenti për Ruajtjen dhe Kultivimin e Arsimit dhe Kulturës në Diasporë Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në Diasporë vlerësohet si...

GERMIN / Reports
Rekomandime nga mërgata për Projektligjin e Diasporës
November 24, 2017 /0 /0/More

Rekomandime të përmbledhura nga pjesëtarët nga Diaspora dërguar z.Behar Isma Ushtrues detyre si drejtor në departamentin Ligjor Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Organizata jo-qeveritare Germin ka përpiluar...

GERMIN / Reports
Projektligji për Diasporën: Çfarë sjellë?
October 30, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet rreth Projektligjit për Diasporën, dërguar z.Dardan Gashit, Ministër i Diasporës në Republikën e Kosovës. Më 14 tetor 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar...

GERMIN / Reports / Germin
Sigurimi Kufitar për mërgimtarët: Pse?
August 25, 2017 /0 /0/More

Rekomandime për Kartonin e Gjelbër, dërguar Byros së Sigurimeve Kufitare dhe z.Rrahim Pacolli. Më 30 qershor 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu i Strukturuar për të...

GERMIN / Reports
Vota e Diasporës
May 26, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet për Votën nga Diaspora gjatë zgjedhjeve nacionale të vitit 2017, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Qendror Zgjedhor. Më 17 maj 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të...

GERMIN / Reports
Zgjedhjet në Kosovë dhe Pjesëmarrja e Diasporës
April 18, 2017 /0 /0/More

Rekomandimet për Votim Jashtë Vendit për zgjedhjet lokale, dërguar znj.Valdete Daka, Kryetare e Komisionit Zgjedhor në Kosovë.  Më 30 mars 2017, organizata jo-qeveritare Germin, në kuadër të iniciativës Dialogu...

GERMIN / Reports / Germin
EN
SQ EN