STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Na kontaktoni

Forma më lehtë për të mbajtur kontakt

Home / Kontakti
Kontakti

Adresa

Tringë Smajli no.48

Prishtinë, Republika e Kosovës

Telefoni 

Phone: +383 (0) 49 542 525

E-mail

[email protected]

Na kontaktoni

GERMIN NË RRJETET SOCIALE
TWITTER
INSTAGRAM
LINKEDIN

Ne përpiqemi të eksplorojmë dhe përdorim kanalet e TIK-ut për të lehtësuar dhe fuqizuar lidhjet në mes diasporës, qytetarëve dhe qeverive në Ballkanin Perëndimor.

GERMIN

SQ
EN SQ