fbpx

PROFESIONISTËT NGA DIASPORA

Studimet e Diasporës sugjerojnë që çdo shtet i caktuar nuk ka vetëm një diasporë, por shumë të tilla. Pikërisht, secili profesion është një lloj i mini-diasporës dhe profesionistët e angazhuar nga Diaspora mund të jenë të vlefshëm për vendet e origjinës. Të mbështetur në këto gjetje, Germin do të punojë në krijimin e rrjeteve profesionale të anëtarëve të Diasporës që u përkasin profesioneve të ndryshme (d.m.th. profesionistë të arsimit, financave, diplomacisë, mjekësisë etj.). Për shembull, profesionistët e arsimit do të kenë rrjetin e tyre, dhe po kështu edhe anëtarët që i përkasin profesioneve të tjera. Në mënyrë që të krijojmë këto rrjete, ne do të zhvillojmë një platformë online, interaktive, ku profesionistët do të ftohen të bashkohen dhe të fillojnë të bashkëpunojnë me njerëz të tjerë në të njëjtin profesion.

Qëllimi

Qëllimi kryesor i këtij projekti do të jetë organizimi i profesionistëve të Diasporës dhe krijimi i bazës së të dhënave më të madhe të profesionistëve nga Diaspora. Për më tepër, ne jemi të interesuar të angazhojmë këta profesionistë në mënyrë që ata të kontribuojnë në zhvillimin e Kosovës. Ne synojmë të lehtësojmë bashkëpunimin ndërmjet tyre, dhe ndërmjet tyre dhe profesionistëve në Kosovë. Krijimi i bazave të të dhënave për profesionistet nga Diaspora atëherë do të lejojë që Germin dhe organizatat e tjera të kontaktojnë një numër të madh të profesionistëve të cilët dëshirojnë të kontribuojnë në Kosovë përmes projekteve të ndryshme.

Aktivitetet

1. Zhvillimi një platforme në internet ku profesionistët mund të regjistrohen dhe të ndërveprojnë me njëri-tjetrin. Përveç që ka profile individuale të atyre që regjistrohen, kjo platformë do të ketë gjithashtu dhoma bisede, Pyetje të shpeshta dhe një bibliotekë në internet me informacion në lidhje me Diasporën dhe aftësinë e saj për të kontribuar në zhvillim.

2. Identifikimi dhe kontaktimi profesionistëve me qëllim që të shfrytëzomë aftësitë e tyre dhe të lehtësohet transferimi i aftësive.

3. Zhvillimi i hapësirave të bashkëpunimit të diasporës në Kosovë, të cilat mund të përdoren nga profesionistët nga diaspora kur ata vizitojnë Kosovën. Kjo hapësirë mund të përdoret nga anëtarët e regjistruar të Diasporës që kanë nevojë për një zyrë për punë ndërsa janë në Kosovë. Gjithnjë e më shumë, njerëzit ose po punojnë nga vende të largëta (siç janë shtëpitë e tyre) ose janë të vetë-punësuar. Rasti I njëjtë vlen edhe për anëtarët e Diasporës. Prandaj, për të akomoduar ata anëtarë të Diasporës që vijnë për të vizituar / jetuar në Kosovë ndërsa punojnë në distancë, ne do të krijojmë hapësira të bashkëpunimit. Përveç sigurimit të tyre me një hapësirë të nevojshme, këto hapësira gjithashtu mund të bëhen qendra ku anëtarët e diasporës dhe kosovarët mund të bashkëveprojnë, të krijojnë lidhje dhe të ndajnë ide .

Për më shumë detaje rreth projektit Profesionistët nga Diaspora klikoni këtu.