fbpx
Prill 12, 2024

GERMIN held a Board & Team Strategic Workshop

Nga Bublina Peni-243 Shikime-Asnjë koment

From April 5 to 7, the board of directors together with GERMIN team convened the past weekend to discuss the achievements of the past four years and the organization's strategic orientation for the next four years.

Germin’s two-day strategic workshop with the board and staff aimed at refining the organization’s strategic goals for the next four years.

This image has an empty alt attribute; its file name is retreat-16-1024x1024.png

Through discussions, group work, and diverse activities, the GERMIN staff and Board of Directors collaboratively reviewed successes, lessons learned, and plans for the organization’s sustainable growth in the next four years. The team assessed the work of the past years and discussed key potentials for the future.

During this workshop, Germin Board members: Anila Hyka Smorgrav from France, Avni Mustafaj from the USA, Anita Gjidoda from the Netherlands, Hilmi Gashi from Switzerland, together with the team members exchanged and shared their ideas and perspectives on several key issues:

  • Përmirësimin e mëtejshëm të punës, organizimit dhe aktiviteteve të GERMIN;
  • Avancimin e kushteve dhe rregullave të punës brenda organizatës;
  • Sigurimin e qëndrueshmërisë financiare të GERMIN;
  • Rritjen e ndikimit dhe bashkëpunimit të GERMIN tek partnerët, hisedarët dhe audienca jonë - diaspora.

The entire workshop was facilitated by Lenhard Hamza, who has been engaged for two years as an integrated expert in the organization, and has a closer look and perspective on Germin’s work and diaspora engagement.

Avni Mustafaj from the board discussing with the team.
Sihana Bejtullahu leading a discussion with the team and board

The first presentations made by GERMIN’s Co-Executive Directors, Sihana Bejtullahu and Lirim Krasniqi, showcased the results and impact of GERMIN’s work over the past four years.

Vartan Marashlyan, Co-Founder and Executive Director of the ‘Repat Armenia‘ Foundation, a non-governmental and non-profit institution from Armenia, also participated in the two-day workshop.

During his presentation sessions, Marashlyan presented his proposals for diversifying the organization’s funds to the board. He detailed the strategies and paths that led to the success of the foundation he currently leads. Simultaneously, he offered advice to GERMIN to create the mechanisms for a sustainable growth.

Vartan Marashlyan, Co-Founder and Executive Director of the ‘Repat Armenia’

Në sesione nuk ka munguar as prezantimi i projekteve aktuale të GERMIN-it dhe rezultatet kryesore të këtyre projekteve.

Të pranishmit u informuan nga Blerta Mexhuani, Menaxhere e Projekteve në GERMIN lidhur me platformën Angazhimi i Profesionistëve të Diasporës (EDP) që ka për synim krijimin e një databaze të të dhënave të profesionistëve nga diaspora dhe lehtësimin/ndërmjetësimin e lidhjes së tyre me institucionet/bizneset/organizatat në Kosovë dhe Shqipëri.

Projekti tjetër që u prezantua nga Mexhuani ishte "Peer-to-Peer Diaspora Mentorship" ku roli i GERMIN është të lidhë profesionistë nga diaspora me udhëheqësit dhe anëtarët e Këshillave Sektoriale të Fuqisë Punëtore të sektorëve të Përpunimit të Drurit, Agrobiznesit dhe TIK-ut në një program virtual mentorimi.Ky programi ka ofruar njohuri dhe rekomandime të vlefshme për të ndihmuar zhvillimin e sektorit përkatës në Kosovë.

Anila Hyka Smorgrav, GERMIN Board Co-Chair

Blerinë Ukshini Menaxhere e Projekteve në GERMIN ka prezantuar para të pranishmëve projektin"Diaspora për Gratë në Politikë"i cili synon të fuqizojë pozitën e grave në politikë në nivel lokal në Kosovë.

Ukshini theksoi aktivitetet të cilat do të organizohen përgjatë projektit të cilat do fokusohen në nxitjen e bashkëpunimit ndërpartiak përmes mentorimit nga mentorë të diasporës, organizimit të trajnimeve tematike, mbajtjes së diskutimeve në formatin Agora, hartimit të përmbledhjeve të politikave me rekomandime, angazhimit të profesionistëve të diasporës në Zyret Komunale për Barazi Gjinore etj.

Ajo gjithashtu prezantoi projektin“Angazhimi i Diasporës për Avancimin e Politikbërjes në Kosovë”, qëllimi parësor i të cilit është përmirësimi i proceseve politikë-bërëse në Kosovë, përmes optimizimit të kontributeve të diasporës.

Ukshini shtjelloi disa nga aktivitet bazë me të cilat Germin synon të arrij qëllimet e projektit, sic janë: Mbajtja e gjashtë diskutimeve Agora në Diaspora, angazhimi i profesionistëve të diasporës në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës si dhe Komisinin Parlamentar për Punë të Jashtme dhe Diasporë, avokimi i vazhdueshëm, organizimi i takimeve tematike në formë virtuale me pjestar të diasporës si dhe hartimi i rekomandimeve për institucione në bazë të diskutimeve të mbajtura.

The presentations also highlighted GERMIN’s efforts in engaging and encouraging the Albanian Diaspora youth through the “OriginAL“OriginAL” i cili është projekt i përbashkët mes GERMIN dhe Fondacionit Global Shqiptar.

Që nga viti 2022 OriginAL ofron një turne edukativo-kulturor për të rinjtë shqiptarë të diasporës në vendet e tyre të origjinës. Ai përfshin përvojën vullnetare dhe synon të motivojë pjesëmarrësit për të zbuluar dhe për tu lidhur me rrënjët e tyre.

Naim Robelli, the OriginAL Project Manager, presented the program’s objectives, its achievements to date, its reach, participants’ feedback, encountered challenges, the need for growth, and future plans for expansion and increased engagement. He emphasized that it is important that this experience offered by GERMIN through OriginAL to the Albanian youth of the diaspora should be continued after the project with other activities that would keep the youth engaged in their country of origin. In this aspect, he revealed the plan for the engagement of OriginAL alumni in this year’s activities and the creation of OriginAL ambassadors around the world.

Një pikë shumë e rëndësishme e punëtorisë ka qenë diskutimi rreth ngritjes së fondeve ku Mark Kosmo kryetar i Fondacionit Global Shqiptar bashkë me pjesëmarrësit e punëtorisë diskutuan rreth mënyrave efektive të ngritjes së fondeve në periudha afatshkurta dhe gjithashtu strategjia për të ngrit fonde për periudha më afatgjate që do të ishte më e qëndrushme për OriginAL dhe Germin në pergjithësi.

GERMIN, through this workshop, further strengthens its commitment to building bridges between the diaspora and their homeland, while simultaneously enhancing working conditions and developing strategies that amplify the voice and impact of the Albanian diaspora.