fbpx

KosovoDiaspora.org (KD) është një platformë e angazhimit dhe diplomacisë dixhitale e burimeve njerëzore që lidh kosovarët me botën, dhe botën me kosovarët. KD përdor media sociale dhe online për të theksuar dhe festuar arritjet e individëve, grupeve dhe organizatave në lidhje me Kosovën. KD shërben gjithashtu si një mjet për të ushqyer lidhjet ekzistuese midis Kosovës dhe komunitetit të saj të diasporës. KD beson se anëtarët e diasporës paraqesin një potencial të madh për vendin. Ata që jetojnë jashtë kanë pasionin, dëshirën, burimet financiare dhe rrjetet jashtë vendit. Ata kanë njohuri për vendin e tyre të lindjes, si dhe njohje me kulturat, gjuhën, jetën dhe politikën e vendeve të tyre të tanishme pritëse. Ato përfaqësojnë ura midis Kosovës dhe pjesës tjetër të botës, duke shërbyer çdo ditë si ambasadorët më të mirë të vendit.

KD është një iniciativë e pavarur, joqeveritare, e pandikuar politikisht. KD u realizua në 2012 si rezultat i Përtej Remitencave: Diplomacia Publike dhe Diaspora e Kosovës studim i shkruar nga themeluesit e KD, Behar Xharra dhe Martin Waehlisch.

Qëllimet: 

  • KD synon të nxjerrë në pah dhe të manifestojë arritjet e individëve, grupeve dhe organizatave të cilat kanë lidhje me Kosovën
  • Për të paraqitur këto arritje si shembuj të mirë jashtë vendit të cilët më pas shërbejnë si modele dhe ambasadorë për vendin tonë.
  • KD përpiqet të bashkëpunojë me të gjitha komunitetet e Diasporës, agjencitë qeveritare dhe joqeveritare, subjektet private dhe individët për të ndihmuar në forcimin e lidhjeve midis Diasporës dhe vendit tonë të lindjes dhe për të përmirësuar imazhin e Kosovës.

http://www.kosovodiaspora.org/