fbpx

Dialogu i Strukturuar për të Drejtat e Diasporës është një iniciativë e mbështetur nga projekti i Promovimit të Shoqërisë Demokratike (DSP), i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) në Kosovë dhe e menaxhuar nga Fondacioni Kosovar i Shoqërisë Civile (KCSF). Kjo iniciativë synon të vendosë një bashkëpunim midis komuniteteve që jetojnë jashtë dhe institucioneve publike në Kosovë, duke përdorur teknologjitë bashkëkohore dhe kanalet informale të avokimit kolektiv; duke lehtësuar një diskutim të dyanshëm midis komuniteteve të Diasporës dhe institucioneve të Kosovës mbi politikat kryesore publike publike.

GERMIN përdor teknologjitë e reja dhe një rrjet të fortë të krijuar përmes SDDR për të mbrojtur të drejtat e votimit të diasporës, i cili përfshin më shumë se 250 organizata dhe mbi 25,000 anëtarë të komunitetit në lidhje me procedurat e votimit dhe afatet. Si një përfitues i DSP, GERMIN ka pasur një ndikim në një nivel politikash, diskursin publik, aspektin strukturor dhe përfaqësimin e zërave të Diasporës në politikëbërje përmes angazhimit të tyre të drejtpërdrejtë dhe mekanizmave të tyre të kthimit. GERMIN ka krijuar një task forcë të profesionistëve të diasporës dhe është njohur shumë herë për qasjen dhe përparimin e saj. 

Qëllimet:

  • Të drejta më të mëdha shoqërore dhe politike ndërmjet anëtarëve të Diasporës së Kosovës në vendin e tyre të lindjes.
  • Përfaqësim më i mirë në proceset e bërjes së politikave në Kosovë
  • Përmirësimet në procedurat e votimit, duke përfshirë votimin në ambasada dhe konsullata dhe dërgimin e votave në ambasadat e vendeve përkatëse në vend të postës në Kosovë. Një nga ndryshimet në projektligj që lejonte regjistrimin e votuesve përmes postës elektronike, u zbatua në vitin 2017 për herë të parë.
  • Lehtësimi i procedurave administrative dhe burokratike për anëtarët e Diasporës në vendin e tyre të lindjes
  • Një ndryshim në lidhje me "politikën e Kartonit të Gjelbër", një taksë për automjetet që hyjnë nga vendet e BE-së në Kosovë

Aktivitetet:

  • 10 Fokus Grupe në 2016-2017 me anëtarët e Diasporës në vendet ku ka përqendrim më të madh të komunitetit shqiptar, për të mësuar më shumë rreth nevojave dhe potencialit të tyre në lidhje me vendin e tyre të lindjes (Lozanë, Oslo, Vjenë, Londër, Frankfurt, Dusseldorf, Koln , Stuttgart, New York, Washington DC)
  • Konferenca Diaspora Flet (2018) - një Konferencë katër ditore e cila mblodhi mbi 150 anëtarë të diasporës nga 24 vende të botës.
  • Në vitin 2019, GERMIN ishte pjesë e grupit punues parlamentar për ndryshimin e Ligjit për zgjedhjet, i cili u iniciua nga Komisioni për Legjislacion, Mandatet, Imunitetet, Rregullorja e Punës së Kuvendit dhe Mbikëqyrja e Agjencisë Kundër Korrupsionit; inicimi i ndryshimit të ligjit erdhi si një kërkesë e drejtpërdrejtë nga përfaqësuesit e diasporës gjatë konferencës Diaspora Flet në Parlamentin e Kosovës.
  • Task Forca e Diasporës, e krijuar gjatë Dialogut të Strukturuar për të Drejtat e Diasporës, propozoi ndryshime të shumta në projektligj, duke përfshirë votimin në ambasada dhe konsullata dhe dërgimin e votave në ambasadat e vendit përkatës në vend të postës në Kosovë.