fbpx

UNICEF

Data e fillimit: Nëntor 2021

Data e mbarimit: Nëntor 2022

GERMIN synon të angazhojë drejtpërdrejt profesionistët e diasporës dhe bizneset me të rinjtë në Kosovë, përmes mentorimeve dhe programeve të praktikës. Projekti “Avancimi i partneritetit me diasporën për fëmijët dhe të rinjtë në Kosovë”, që është zbatuar nga GERMIN me mbështetje të Unicef Kosovo Programme. Ky program u mundësoi 50 të rinjve nga mosha 16 deri në 24 vjeç, të mbajnë praktikë me pagesë në 21 kompani të diasporës.

35 për qind e praktikantëve ose ishin të punësuar ose vazhduan praktikën e tyre, pas përfundimit të praktikës tre mujore.

Programi ishte i ndarë në dy komponente kryesore, si: a) punë e drejtpërdrejt me vajzat dhe djem të rinj të moshës 16 -24 vjeç, përmes një program praktike dhe mentorimi, dhe b) angazhimi i diasporës në agjendën e fëmijëve dhe të rinjve në Kosovë. a) direct work with young girls and boys aged 16-24 through an internship program, a mentorship program, and training opportunities, and b) diaspora engagement in children’s and young people’s agenda in Kosovo.