fbpx

Diaspora ED, një iniciativë që synon të angazhojë profesionistë të kualifikuar të Diasporës për të shkëmbyer njohuritë dhe transferimin e aftësive të tyre përmes prezantimeve, bisedimeve dhe seminareve të projektimit të të menduarit për të paktën 1000 nxënës të shkollave të mesme të moshës 15-18 vjeç në 10 komuna të Kosovës. Ne e shohim këtë iniciativë shumë të nevojshme dhe të rëndësishme për të ardhmen e vendit tonë. Ne besojmë se duke investuar në edukimin qytetar të të rinjve, ne mbështesim zhvillimin e përgjithshëm të një shoqërie demokratike duke rritur grupin e qytetarëve që mund të kontribuojnë pozitivisht për të bashkë-krijuar të ardhmen tonë të Kosovës. 

Qëllimet: 

 1. Zhvillimi i një forme diskutimi interaktiv dhe lëvizës të bazuar në ligjërata për të fuqizuar gjeneratën e ardhshme të liderëve të rinj në Kosovë; 
 2. Përgatitja e gjeneratave të ardhshme të nxënësve të shkollave të mesme për udhëzime në karrierë, duke maksimizuar potencialin e tyre përmes aplikimit të metodologjive joformale (d.m.th. diskutim publik, ligjërata) për të kuptuar aftësitë e përcaktuara që ata posedojnë, boshllëqet dhe mundësitë;
 3. Për të forcuar aftësitë e komunikimit të të rinjve përfshirë fjalimin publik, aftësitë prezantuese dhe komunikimin;
 4. Fuqizoni shkollat ​​e mesme të bëhen udhëheqës të ardhshëm të Kosovës duke rritur vetëbesimin dhe aftësitë e tyre të buta; dhe
 5. Shfrytëzimi i ekspertizës së diasporës për të mbështetur zhvillimin e sektorit arsimor në vend përmes njohurive dhe transferimit të aftësive

Aktivitetet

 1. Ligjerata “Si të arrihet në jetë” - Mark Kosmo (SH.B.A.), Shkolla e Mesme “Xhevdet Doda”, Prishtinë  
 2. Ligjërata “Edukimi dhe aftësitë e buta” - Muhamet Idrizi (Gjermani), Shkolla e Mesme “Lufti Musiqi”, Vushtrri
 3. “Të qëndrosh në Kosovë apo të zhvendosesh jashtë vendit” - Avni Mustafaj (Sh.B.A), Shkolla e Mesme “Andrea Durrsaku”, Kamenicë
 4. “Të bëhesh një Dizajner Grafik në një botë të lidhur” - Gasper Sopi (Kroaci), Shkolla e Mesme “Adem Kastrati”, Gjilan
 5. Ligjerata virtuale “Udhëtimi i ndryshimtarëve” - Mentor Dida (Sh.B.A)
 6. Ligjerata virtuale “Nuk është kurrë vonë që të studiosh” - Zymryte Hoxhaj (Gjermani)
 7. Ligjerata virtuale “Mundësitë dhe aftësitë e shkëmbimit rinor” - Ilira Aliaj
 8. Ligjerata virtuale “Të udhëtosh me pasaportë të Kosovës” - Lavdi Zymberi
 9. Ligjerata virtuale “Tri drejtime në tri gjuhë” - Tringë Krasniqi
 10. Ligjerata virtuale “Me jetu përmes artit” - Vlashent Sata