fbpx

Shkolla Rajonale pritet të mbledhë profesionistë, nëpunës civilë dhe praktikues nga vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë Kosovën, Bosnjën dhe Hercegovinën, Serbinë, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Parashikohet si një kombinim i leksioneve, punëtorive dhe bisedave, si dhe shkëmbime të praktikave më të mira drejt mundësimit të angazhimit të diasporës në të cilën potenciali i diasporës mund të përkthehet në rezultate reale për zhvillim. Është dizajnuar si një shkollë tre-ditore me një seri leksionesh nga folës të shquar, seminare interaktive, debate tërheqëse dhe tryeza të rrumbullakëta, por edhe me kohë të mjaftueshme të caktuar për t'u njohur me njëri-tjetrin, për t'u lidhur me profesionistë dhe për të diskutuar të ardhmen e përbashkët projekte dhe iniciativa.

Qëllimet:

Përmes diskutimeve tematike, shkolla synon:

  1. Të rritet ndërgjegjësimi për rolin pozitiv dhe kontributet e diasporës dhe migrantëve drejt zhvillimit në vendet e tyre të origjinës dhe vendbanimit, në veçanti në lidhje me zhvillimin ekonomik lokal dhe krijimin e vendeve të punës;
  2. Të shfaqë shembuj të diasporës së angazhuar në lidhjen e zhvillimit të migracionit;
  3. Të mbledhë dhe të ndajë mjete dhe burime që mund të përsëriten dhe përshtaten në kontekste të tjera për të bërë efektivisht një ndikim në këto zona;

Ndërsa përmes punëtorive interaktive dhe rrjeteve, mundohet që:

  1. Të lehtësojë bashkëpunimin midis nënpunësve civilë, praktikuesve dhe studiuesve në mënyrë që të mësojnë rreth zgjidhjeve kreative që adresojnë rritjen ekonomike lokale duke angazhuar diasporën; 
  2. Të krijojë një mekanizëm që lejon nënpunësit civilë, praktikuesit dhe studiuesit të rrjetëzohen përtej komuniteteve të tyre lokale; të kuptuarit e praktikave më të mira dhe programeve të mundshëm që mund të përsëriten në QL-të e tyre.
  3. Për të rritur angazhimin në zhvillim përmes shkëmbimit të njohurive dhe ekspertizës;