fbpx

Kjo iniciativë inovative synon që të angazhojë profesionistë të rinj në diasporë, shqiptarë dhe kosovarë (mosha 18-35) për tu lidhur, shkëmbyer njohuri dhe për të ofruar zgjidhje tek komuniteti për disa nga çështjet më të rëndësishme në nivelin lokal. Shkolla e dizajnuar multidisiplinare e diasporës, do të bashkojë pjesëmarrës dhe ekspertë lokal dhe nga diaspora, për të parë se si ata mund të punojnë së bashku për të përfituar njerëzit nëpër komuna, rajoni dhe më gjerë. Në mënyrë të veçantë, ky projekt synon që të lehtësojë shkëmbimin dhe bashkë-krijimin e ideve në mes profesionistëve të Diasporës dhe homologëve të tyre shqiptarë në fushat me ndikimin në rritjen ekonomike lokale, duke siguruar njëkohësisht zgjidhje inovative dhe me kosto efektive. Për më tepër, ky proces i përmirësimit të shkëmbimit profesional do të përfitojë drejtpërdrejt nga njerëzit përmes shkëmbimit të njohurive, transferimit të teknologjisë dhe zhvillimit të rrjeteve profesionale që do të përfitojnë nga Shqipëria, Kosova dhe profesionistët e rinj të Diasporës në të ardhmen. Ky projekt lehtëson bashkëpunimin ndërmjet profesionistëve të rinj të Kosovës dhe Diasporës me qëllim të implementimit të zgjidhjeve krijuese që adresojnë rritjen ekonomike lokale në Prizren dhe Malishevë, dhe si i tillë rindërton lidhjen e diasporës me vendlindjen dhe qytetet e tyre, përmirëson angazhimin e tyre në zhvillim përmes shkëmbimit të njohurive dhe ekspertizës; Për të krijuar një mekanizëm që lejon profesionistë të rinj në diasporë të lidhen me identitetin, kulturën dhe historinë e tyre në Kosovë, dhe të kuptojnë potencialin për investime në Kosovë; Të kontribuojë në përmirësimin e të dy komuniteteve përmes zbatimit të granteve të vogla pas përfundimit të Shkollës Verore të Diasporës;

Shkolla e Diasporës në Kosovë u mbajt në Prizren dhe Malishevë nga 11 - 15 Tetor 2017.

Qëllimet:

 1. Për të lehtësuar bashkëpunimin në mes profesionistëve të rinj të Shqipërisë, Kosovës dhe Diasporës në mënyrë që të zbatojnë zgjidhje krijuese që adresojnë rritjen ekonomike lokale, dhe si të tilla rindërtojnë lidhjen e diasporës me vendlindjen dhe qytetet e tyre, forcojnë angazhimin e tyre në zhvillim përmes shkëmbimit të njohurive dhe ekspertizës;
 2. Të krijojë një mekanizëm që lejon profesionistë të rinj në diasporë të lidhen me identitetin, kulturën dhe historinë e tyre në Shqipëri, dhe të kuptojnë potencialin për investime në Shqipëri;
 3. To facilitate collaboration between Albania, Kosovo and Diaspora young professionals in order to implement creative solutions that address local economic growth, and as such rekindle the connection of diaspora with their home country and cities, enhance their engagement in development through exchange of knowledge and expertise;
 4. To establish a mechanism that allows diaspora young professionals to reconnect with their identity, culture and history in Albania, and understand the potential for investment in Albania;
 5. Të kontribuojë në përmirësimin e të dy komuniteteve përmes zbatimit të granteve të vogla pas përfundimit të Shkollës së Diasporës në Shqipëri. 

Aktivitetet:

 • Shkolla e Diasporës 5-ditore e modelit hackathon që zgjati nga 11-15 Tetor 2017, në Prizren dhe Malishevë. Pjesëmarrës ishin 50 të rinj që vinin nga 17 vende të ndryshme (26 nga Kosova dhe 22 nga diaspora dhe 2 nga rajoni). Hackathoni u drejtua nga Mentor Dida, një menaxher i ndryshimeve tek Ashoka, i cili mentoroi pjesëmarrësit për rrugëtimin e ndryshimtarëve drejt një komuniteti më të mirë për të gjithë. Pjesëmarrësit u ndanë në mënyrë vullnetare në 8 grupe/nisma të ndryshme bazuar në profilet dhe preferencat e tyre.
 • Në ditën e fundit të hackathon-it, u bë një vlerësim i 8 iniciativave, nga një juri e përbërë nga 5 persona të ndryshëm nga GIZ dhe shoqëria civile, të cilët zgjodhën 6 iniciativat fituese bazuar në propozimet dhe prezantimet e tyre të projekteve. 6 iniciativave fituese u dhanë grante për të implementuar nismat e tyre. 
 • Në Mars 2018, të gjitha iniciativat filluan zbatimin e projekteve të tyre pas një takimi udhëzuar që trajnoi studentët në praktikat më të mira për t’i bërë iniciativat e tyre një sukses dhe udhëzimet që ata duhej të ndiqnin.
 • Më 25 qershor 2018, Germin mbajti ceremoninë përmbyllëse në Prizren e cila zyrtarisht përfundoi projektin.

INICIATIVAT FITUESE NË PRIZREN

Hapësira ​​Punuese Shumëfunksionale

 • Partneriteti me Lumbardhi Foundation në Prizren (MM) që çoi në hapjen publike të Kinemasë Lumbardhi për publikun;
 • Krijimi i një hapësire shumëfunksionale, ku të rinjtë dhe qytetarët e Prizrenit kanë mundësi për leksione, prezantime, netët e filmit, punëtoritë etj.
 • Krijimi i mundësive për vullnetarë dhe praktikantë në Hapësirën Punuese Shumë-Funksionale;
 • Ngjarja e fillimit të hapësirës së punës është bërë fund të shkurtit 2018 pasi të gjitha punimet janë përfunduar në zonën hapësinore.
 • HPSH së bashku me Fondacionin Lumbardhi do të ofrojnë aktivitete të vazhdueshme në qendër gjatë dhe pas afatit të zbatimit të Projektit DSK.

No Name

See you in Prizren

INICIATIVAT FITUESE NË MALISHEVË

The BUS

Girls & Boys Club

Invest in Malisheva

https://germin.org/portfolio/diaspora-school-in-kosovo/