fbpx

Për më shumë detaje të projektit Angazhimi i Diasporës Profesionale klikoni këtu.

GERMIN do të shfrytëzojë rrjetin e saj të profesionistëve, bizneseve dhe shoqatave / organizatave nga Diaspora për të lehtësuar procesin e identifikimit, përputhjes dhe vendosjes së 30 ekspertëve të Diasporës në institucionet pritëse (qeveri, shoqëri civile dhe biznese) në Shqipëri dhe Kosovë me potencialin për të pasur një nivel të lartë ndikimi në kapacitetet e institucioneve individuale dhe / ose zhvillimi i produkteve. Këta profesionistë janë individë që vijnë nga komuniteti shqiptar / kosovar në Gjermani dhe ky është një projekt i cili mbështetet nga Qendra për Migrim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (CIM) në Gjermani. 

Qëllimet:

  • Krijimi një liste paraprake të institucioneve / përfituesve potencialë kandidatë për të pritur ekspertë mjaft të kualifikuar të Diasporës Gjermane;
  • Harta e nevojave institucionale dhe gjenerimi i Termave të referencës për përfituesit e përzgjedhur në listë; 
  • Krijimi i një seksioni të caktuar brenda Diaspora Flet dhe një formë në internet për thirrje për ekspertë dhe promovimi gjerësisht në mes të partnerëve dhe rrjeteve;
  • Identifikimi i institucioneve pritëse në Shqipëri dhe Kosovë 
  • Identifikimi i ekspertëve përkatës të nivelit të mesëm ose të lartë të Diasporës në Gjermani
  • Zhvillimi i partneriteteve me punëdhënësit gjermanë për lirimin afatshkurtër të stafit të tyre
  • Zhvilloni një Rrjet të Alumni-ve dhe Angazhimi me Publikun

Aktivitetet:

  • Fokus Grupi Orientues me Palët e Interesuara të Diasporës në Ambasadën e Kosovës në Berlin, Dhjetor 2019.
  • Anketa e Profesionistëve nga Diaspora e cila u plotësua nga më shumë se 900 profesionistë që jetojnë jashtë vendit në lidhje me interesin dhe vullnetin e tyre për t'u angazhuar profesionalisht në vendin e tyre të origjinës.
  • Marrëveshjet e bashkëpunimit ndërmjet Profesionistëve të Diasporës dhe institucioneve dhe organizatave përkatëse në Kosovë (Ministria e Bujqësisë, Klinika Onkologjike e Kosovës, Kolegji UBT, Universiteti AAB, Agjencia e Punës, Komuna e Hani Elezit dhe Peer Education Network) Për momentin po negociojmë edhe me institucione të tjera