STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Si të votoni nga Diaspora në zgjedhjet nacionale? [Video]

Shtator 25, 2019/0/0
Home / Shkrimet / LAJME / Si të votoni nga Diaspora në zgjedhjet nacionale? [Video]

Të dashur bashkatdhetarë, është koha të ushtroni të drejtën tuaj për të votuar për #zgjedhjet2019!

Pas konfirmimit se aplikacioni juaj për regjistrim për të votuar përmes postës është aprovuar, ju duhet të përgatitni pakon me fletëvotim dhe ta dërgoni atë me postë brenda datës 5 tetor, në adresën zyrtarë të KQZ-së.

Për të dërguar pakon, ndiqni hapat në vijim në videon ilustruese:

 

Navigation
SQ
EN SQ