STAY CONNECTED

Cicërrimat e fundit

FOLLOW US ON TWITTER

Abonohu dhe prano njoftimet e fundit

Would you like to receive our newsletter occasionally? To be notified about our new activities we’re working on? Subscribe to our newsletter and stay up-to-date.


Shëno e-mail

… and much, much, more …

CONNECT

Category: Analiza të politikave

Home / Shkrimet / Analiza të politikave

Komentimi i Projektligjit për Diasporën

Qershor 24, 2019/0/0/

Për projektligjin e  Diasporës propozuar dhe votuar më 30 maj 2019, GERMIN pas takimeve në Diasporë dhe diskutimeve virtuale, i ka kaluar më 24 qershor 2019 komentet finale tek Deputetët e Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike.  Kliko këtu për ta lexuar letrën e plotë.

Analiza të politikave, Raportet

Analizë e Politikave për Sigurimin Kufitar për Mërgimtarët

Janar 11, 2019/0/0/

KARTONI I GJELBËR   Autore: Nida Krasniqi Si mungesë e anëtarësisë së Kosovës në Organizatën e Kartonit të Gjelbër, çdo automjet i huaj që hyn në Kosovë detyrohet të paguajë sigurim kufitar (në hyrje të pikave kufitare) për sigurimin nga autopërgjegjësia. E njëjta aplikohet edhe për veturat me regjistrim të Kosovës të cilat udhëtojnë jashtë […]

Analiza të politikave

Analizë e Politikave për Përfaqësimin e Diasporës në Politikëbërje

Janar 11, 2019/0/0/

PËRFAQËSIMI I DIASPORËS NË INSTITUCIONE    Autor: Lirim Krasniqi Krijimi i lidhjeve në mes të pjesëtarëve të diasporës dhe institucioneve të vendit/shtetit të origjinës është proces që kërkon angazhim dhe përkushtim të veçantë. Mënyra e qasjes ndaj një procesi të tillë është përcaktuese e nivelit të angazhimit dhe përfshirjes së diasporës në institucionet e shtetit […]

Analiza të politikave

Analizë e Politikave për Mësimin Plotësues

Janar 11, 2019/0/0/

MËSIMI PLOTËSUES NË DIASPORË   Autore: Nida Krasniqi Kultivimi i identitetit kombëtar është e drejtë themelore njerëzore. Shenja e parë dhe më e rëndësishme e këtij identiteti është gjuha amtare. Mësimi i gjuhës amtare në shkollë nënkupton edhe mësimin për kulturë, traditat, dhe prejardhjen dhe luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin gjuhësor dhe identitetin […]

Analiza të politikave

Analizë e Politikave për Votim Jashtë Vendit

Janar 11, 2019/0/0/

VOTA E DIASPORËS Autor: Rilind Latifi Diaspora e Kosovës vazhdon të luajë një rol kyç për ekonominë me anë të remitencave. Dërgesat financiare nga jashtë përbëjnë rreth 15% të bruto prodhimit vendor (GDP), sipas të dhënave nga UN dhe Banka Botërore. Përfshirja e diasporës në proceset politike, posaçërisht në votim, është e garantuar me ligj. […]

Analiza të politikave

Analizë e Projektligjit të Diasporës

Nëntor 5, 2018/0/1/

Për vite me rradhë, Diaspora vazhdon të jetë kontribues kyç në ekonominë e Republikës së Kosovës, dhe në zhvillimin e saj shoqëror e politik. Sipas burimeve të ndryshme, dëshmohet që afër gjysma e popullatës së Kosovës jeton jashtë territorit të shtetit amë, ​duke e bërë kështu diasporën me origjin​ë​ nga Kosova një numër të konsiderueshëm […]

Analiza të politikave

Këshilli Koordinues për Diasporën dhe çmimi Ambsadori i Kombit

Qershor 25, 2018/0/0/

Germin ka dërguar rekomandime tek Ministri i Shtetit për Diasporën z.Pandeli Majko, pas dy vendimeve për krijimin e Këshillit Koordinues për Diasporën dhe çmimin “Ambsadori i Kombit”. Pikat e përmendura më lartë ne shpresojmë që ofrojnë një qasje të re të bahkëveprimit dhe një dialog të dyanshëm në mes të Ministrit të Shtetit për Diasporën […]

Analiza të politikave
SQ
EN SQ