fbpx

Burbuqe Muhadri

menaxhere e financave

Njoftohuni me Burbuqen, e cila tani ka filluar të punojë si Menaxhere e Financave në Germin. Burbuqja ka përfunduar studimet master në drejtimin e Financave në Stuart School Of Business - Illinois Institute of Technology.

Burbuqja ka përvojë të gjatë si financier në sektorin privat, organizata jo-qeveritare dhe menaxhimin e burimeve njerëzore. Përparësitë e saj janë analizuar industriale dhe financiare.

Burbuqja është praktikuese e Yogës dhe adhuruese e aktiviteteve të tjera në natyrë.

Kaltrina Kusari
Analizë Politikash
Donikë Kastrati
zyrtare ligjore
Selvije Kurti
Program Associate
Floride Kuqaj
Asistente e Programit
Shpetim Shujaku
zyrtar projektesh